Futbol Gazetesi

Yayın hayatına 1910 yılında başlayan ve aynı sene son veren Futbol gazetesi, Türkiye’de spor yayıncılığının ilk örneği olma özelliğini taşıyor.

İlk sayısında bir beyan-ı itizar yayınlayan (*) dergi, son sayısında ise “Futbol ebediyen idame-i hayatını temin için bundan böyle on beş günde bir defa intişar edecektir” demişti fakat ne yazık ki bir daha yayınlanmadı.

Aşağıdaki bağlantıda derginin yedi sayısının Millî Kütüphane arşivindeki nüshalarını bir arada bulacaksınız.

İdman, Spor Alemi ve Türkiye İdman Mecmuası gibi yayınların öncüsü olan gazetenin ömrü keşke daha uzun olabilseymiş…

Türk Spor Tarihi Araştırmaları Derneği

(*) Gazetemizin Türkçe, Fransızca olarak intişar edeceğini ilan ettikse de bazı esbab-ı mühimmeye binaen Fransızcasını bu hafta için lağvettik. İnşallah gelecek hafta Kadıköy “İttihat” kulübünün müsabakalarıyla beraber bir sahifesini Fransızcaya edeceğimizi muhterem karilerimize vaad eyler ve bu tehirden dolayı beyan-ı itizar eyleriz.


Futbol Gazetesi Sayıları (PDF)

Yorum yapın

%d blogcu bunu beğendi: